آموژ

امروزه توسعه فضای مجازی این فرصت را برای همگان ایجاد کرده است تا به بسته‌های آموزشی و فرهنگی دسترسی مناسب و به هنگام تری داشته باشند. این دغدغه / دل مشغولی مدت‌ها ذهن ما را به خود مشغول کرده بود تا بتوانیم در عرصه‌ی گسترده فضای دیجیتال بسته‌های آموزشی و فرهنگی ارائه دهیم. حال پس از مدت‌ها گروه آموژ را با ماموریت ارائه آموزش دیجیتال در بستر اینترنت تشکیل دادیم و امیدواریم بتوانیم در این عرصه به علاقه‌مندان خدمت کنیم.

Cart
Your cart is currently empty.